Mahmut Makal

Mahmut Makal, 1933 de bir Orta Anadolu köyünde doğdu. İvriz Köy Enstitüsünde öğrenim gördükten sonra 6 yıl köy öğretmenliği yaptı. Öğrenmenlikten sonra Ankara Gazi Entitüsünde yüksek öğrenimini tamamladı. Sırasıyla Antalya, Ankara ve Adana bölgesinde İlköğretim Müfettişliğinde bulundu. Meslek hayatı 17 yıl sürdü. Kitapları ve düşünceleri yüzünden mahkemelerce yargılandı ve bir müddet cezaevinde yattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından terfi ettirmemek,maaşları kesilmek ve kıdemini indirmek gibi maddi baskıların yanında, müfettişliği elinden alınarak tekrar öğretmenlik statüsüne indirilerek sağırlar okuluna atayarak manevi baskı altında tuttu. Eserlerinden bazılaı Almanca, Rusca, Fransızca, İngilizce, Macarca, İtalyanca, Bulgarca, Lehçe, Romence ve İbraniceye gibi çeşitli dillere çevrildi. Makal 1967'de Unesco tarafından dünya geçliğine örnek insan olarak seçildi.

17.3.07 13:59

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen
Werbung